Ekologie v teorii – Léčba ovzduší v česku - Temelínem.

neděle 4. listopad 2007 15:15

Aneb: Můj konstruktivní návrh na zlepšení ovzduší.        Možna by se mohlo někomu, kdo si přečetl mé předcházející články na blogu zdáti, že jsem proti ekologii. Nejsem! Vadí mi to, že pro mnoho lidí slovo ekologie znamená byznys, či chcete-li přesněji kšeft a osobní prospěch pouze v oblasti financí. A příroda je druho- třeti- …..x řadá.

 

20070826_15182520070826_229.JPG

Foto: Josef J. Podměstský

Pan ministr prostředí k životu, či různá rádoby ekologická sdružení dětí a matek odněkud, kytiček a živočichů živých i vyhynulých, či (po)hnutí atmosferického optického jevu a další, přicházejí často s nápady, za kterými poučenému lze snadno vyčíst osobní prospěch pro kohosi, koho píseň pějí.

Anebo a to spíše, svědčícími o absolutní hlouposti a tuposti, či neznalosti základních fyzikálních zákonů jedinců zaštiťujícími se těmito spolky.

Tu se občanovi vylíčí s děsem v oku, že už už bouchá nějaká jaderná elektrárna, že z Temelína uniká příšerně jedovatý, radioaktivní a bůhvíco ještě nějaký prvek – třeba tritium, čí, že občan zatopivší si v kamnech totálně zničí veškerou přírodu v dalekém i širokém okolí. Anebo jiný nesmysl. A pokud občan nevěří, podpoří se to „odbornou studií“ „odborného odborníka“, který vždy dojde k závěru že je to pravda!

Jedním z takových výkřiků je ten poslední zelenoministerský - o zákazu topit uhlím v domácnostech. Smysl tento nesmysl nemá, zvláště v tomto státě, který případné veškeré ekologické snažení občanů řádně zdaňuje. A postihne vlastně ty nejmenší znečišťovatele, kteří zpravidla z finančních důvodů nemají jinou možnost jak vytopit svá obydlí. (Tím nemyslím vodou!)

Mám nápad, který by zlepšil ovzduší na velké části Jižních Čech.

V dobách minulých, když se začínala stavět jaderná elektrárna v Temelíně, vzpomínám si, hovořilo se o přínosu této stavby pro region. Odpadním teplem z elektrárny měla být vytápěna okolní města, jako Hluboká, České Budějovice, Písek, snad i Tábor a další. Ba i vesnice v okolí. Dále tu měly vyrůst i skleníky na pěstování zeleniny a květin. (Měli to ti komunisti ekologicky i ekonomicky vymyšlené!)

Proto také v areálu elektrárny dnes stojí velká výměníková stanice. Prakticky nevyužitá!

Z ní, pokud je mi známo, je dodáváno teplo jen do blízkého Týna nad Vltavou. Ostatní teplo je posíláno do chladících věží!

A v Českych Budějovicích, Táboře a v Písku mají své teplárenské společnosti, které spalují vagóny uhlí. A akcionáři těchto společností si mnou ručičky... (I dnes to (mají ti …) máme ekologicky i ekonomicky vymyšlené)

Cožpak nezajímá stát, jakožto hlavního akcionáře majitele elektrárny v Temelíně zisk, který by mohl být využitím odpadního tepla?

Energie, jež je nyní prakticky vypouštěna do vzduchu?

Obyvatelé okolních obcí by jistě uvítali možnost získat zdroj tepla, který (pokud by cena byla nastavena tak. aby se jim to vyplatilo) by jim nahradil starost o zásobu uhlí na zimu? Zcela jistě by pak posuzovali jinak tuto stavbu a získali by jiný, realističtější přístup k jaderné energetice.

Dnes, kdy se hovoří o znečišťování ovzduší, globálním oteplování necháme takový zdroj tepla ladem? Aby globálně oteploval?

Nerozumím tomu. Odpadním teplem například z elektrárny v Opatovicích ve Východních Čechách jsou vytápěna města Hradec Králové, Pardubice a Chrudim. Praha je z části vytápěna z Mělníka. (Vzpomeňme, kdy byly tyto stavby projektovány?) A jistě by se dalo pokračovat ve výčtu. Proč to nejde tady? A jinde!

Samozřejmě využití odpadního tepla z podobných zdrojů představuje investice, v tomto případě do potrubí do Hluboké, Budějovic, Písku apod.

Ale byla by to investice ekologická! Zcela jistě by přinesla zlepšení životního prostředí v poměrně velké oblasti našeho státu, snížila by spotřebu uhlí, emise i množství polétavého prachu z tepláren na uhlí a lokálních zdrojů tepla v tomto regionu.

A občan by konečně viděl, že se pro tu ekologii něco dělá!

Co vy na to pane ministře lesů, vod, strání a živočichů?__ 

Josef J. Podměstský

Josef J. Podměstský

Josef J. Podměstský

Psát budu o všem co mne zaujme - potěší i nas..štve. Ekologie, politika, technika, foto, příroda, společnost......

Nespokojený občan tohoto státu, dojíždějící 70 km denně za prací, leccos vidící a přemýšlející.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora